Inaczej nazywany jest marketingiem szeptanym. Jest to szereg działań, które wywołują u klientów pozytywny odbiór proponowanych produktów.